IIS

Portfolio

instrument
instrument
instrument

INSTALLATIION


ลักษณะงาน : Installation การติดตั้ง
รายละเอียด : ติดตั้งเครนพร้อมรอกสลิงไฟฟ้าขนาด 1.6 ตัน Span 13 M.
ติดตั้งเครนพร้อมรอกสลิงไฟฟ้าขนาด 1.6 ตัน Span 7.4 M.
ติดตั้งชุด Monorail พร้อมรอกสลิงไฟฟ้าขนาด 1 ตัน 2 ชุด
จังหวัด : กรุงเทพ
ปี : 2014

Others