IIS

Portfolio

instrument
instrument
instrument

INSTALLATIION


ลักษณะงาน : Installation การติดตั้ง
รายละเอียด : ติดตั้งเครนพร้อมรอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน Span 8.6 M.
จังหวัด : กรุงเทพ
ปี : 2011

Others