IIS

Portfolio

instrument
instrument
instrument

INSTALLATIION


ลักษณะงาน : Installation การติดตั้ง
รายละเอียด : ติดตั้งเครนพร้อมรอกสลิงไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน Span 30 M. 2 ชุด
ติดตั้งเครนพร้อมรอกสลิงไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน Span 20 M. 1 ชุด
ติดตั้งเครนพร้อมรอกสลิงไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน Span 15 M. 1 ชุด
จังหวัด : ระยอง
ปี : 2014

Others